Ai un proiect de investitii de minim 1 mil euro pana in 2023?

Ai un proiect de investitii de minim 1 mil euro pana in 2023?

Solutia de rezerva la fonduri europene-Schema de ajutor de stat –HG 807

 

Daca ai un proiect de investitii de minim 1 mil euro, pe langa fonduri europene ai la dispozitie Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014 si poti accesa 50% nerambursabil, cu exceptia Ilfov si Vest (Arad, Timis, Caras, Hunedoara)-35% si  Bucuresti-10%.

Sunt eligibile companii noi, start-up-uri cu un capital de minim 100.000 RON, dar si companii mari +249 angajati infiintate conform Legii 31/1990, din domenii precum productie, servicii de depozitare, hoteluri  etc.

Sesiunea este deschisa continuu, potrivit modificarilor efectuate anul trecut, iar pragul minim al investitiei eligibile este de 1 mil euro.

Companiilor care depun si nu se mai incadreaza in bugetul alocat li se emite un Preacord de finantare, urmand sa se emita Acordul cand exista alocare, de principiu, fie la urmatoarea rectificare bugetara, fie in cursul anului urmator.

O alta schimbare majora, pozitiva este posibilitatea de a demara investitia imediat dupa depunerea cererii de finantare, iar cheltuielile vor fi decontate in cazul in care proiectul va fi declarant eligibil.

Nu se mai depune o lista exacta de echipamente dorite si nici oferte ale acestora, ci doar suma solicitata pentru constructie si suma solicitata pentru echipamente, ceea ce usureaza mult misiunea investitorilor.

Cheltuielile eligibile referitoare la active corporale sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Activele corporale sunt activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de: a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii; b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

Pentru constructii avem standard de cost-1650 lei/mp arie desfasurata, valoarea maxima eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor.

Proiectele se depun pe format hartie, la Registratura Ministerului Finantelor din Apolodor 17.

Informatii complete despre HG 807/2014 se regasesc pe website-ul Ministerului Finantelor,la sectiunea Ajutor de Stat-HG 807

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=jOKYCXaevzRTuAkkLt_yDhLceEeLyXe-IKwFneT3.www2:server24?categoriebunuri=hg-nr-807-2014,formular-emitere-acord-pentru-finantare-807,formular-plata-ajutor-de-stat-807,formular-modificare-plan-de-investitii-807,lista-cererilor-de-acord-807-in-analiza-si-in-asteptare,stadiul-implementarii-proiectelor-807,bliant-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat

Gestionata de Ministerul Finantelor prin Departamentul de Ajutor de Stat, aceasta Schema prevede ca minim suma primita ca si grant sa fie platita ca si taxe si impozite aferente salariilor noilor locuri de munca, create ca urmare a implementarii proiectului, impozit pe profit, impozite platite la bugetul local, daca avem constructie, pe proiectul NOU de investitii, nu deja platite de companie.

La momentul depunerii proiectului, compania trebuie sa faca dovada cofinantarii fie din surse proprii, fie de la grup sau o Scrisoare de confort de la  banca.

De asemenea, trebuie sa probeze minim cu scrisori de intentie cererea produselor /serviciilor care fac obiectul proiectului.

Recomandam companiilor sa isi faca un calcul exact privind taxele pe care le pot plati in 5 ani pe noul proiect si potrivit acestor sume sa solicite grantul caci in cazul nereturnarii se plateste diferenta plus o dobanda de 2,68 conform website Consiliul Concurentei.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Avand in vedere faptul ca doar pana in 2020 mai este valabila Schema si avand depunere continua, recomandam companiilor sa depuna cat mai repede documentatia pentru a intra fie la rectificarea bugetara, fie in bugetul de anul viitor.

Roxana Mircea, Consultant senior fonduri europene si scheme de ajutor de stat

Roxana.mircea@fonduri-europene.tel