Cateva aspecte despre Raspunderea Salariatilor

Cateva aspecte despre Raspunderea Salariatilor

Raspunderea juridica a salariatilor este un subiect cu importanta practica deosebita. Nu de putine ori, angajatorii isi folosesc doar logica si informatii disparate obtinute din diverse surse insa nu este suficient pentru a fi la adapost de inconvenintele ce pot aparea din nerespectarea normelor aplicabile.

Materialul de fata nu este unul complet ci este menit sa va aduca cateva informatii esentiale, indicii despre cateva aspecte importante, atat cat sa va puneti cateva intrebari si sa consultati un avocat atunci cand va confruntati cu aspecte privind nerespectarea regulilor de catre salariati, probleme de disciplina sau cand acestia v-au produs vreo paguba. Acesta va fi primul material dintr-o serie pe aceasta tema. In urmatoarele, vom detalia subiectele, pe rand.

Echipa noastra are o importanta experienta in litigii de munca, atat in fata instantelor de judecata dar si alaturi de angajator, in etapa in care, prin intocmirea documentelor interne, putem evita neclaritati si chiar litigii. Va punem raspunde la intrebari si putem prelua situatiile cu care va confruntati in jurisdictia muncii daca ne contactati folosind urmatoarele coordonate: alina.alexe@alexelawyers.com, 0722554378

Raspunderea salariatilor

I. Regulamentul intern 

 • Este elaborat de angajator, cu consultarea sindicatului / reprezentantilor salariatilor;
 • Isi produce efectele de la data aducerii la cunostinta salariatilor, prin grija angajatorului;
 • Control de legalitate – in 30 de zile de la luarea la cunostinta, orice salariat poate sesiza instantele de judecata daca prevederile acestuia, in masura in care ii in calca vreun drept;
 • Se afiseaza la sediu;
 • Este obligatorie intocmirea acestuia in 60 de zile de la obtinerea personalitatii juridice;

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

c) drepturileşiobligaţiileangajatoruluişi ale salariaţilor;

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

g )reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

II. Raspunderea disciplinara

ABATERE  = fapta in legatura cu munca; actiune / in actiune savarsita cu vinovatie prin care se incalca:

 • norme legale,
 • regulament intern,
 • contract individual de munca,
 • contract clectiv de munca,
 • ordine sau instructiuni ale conducatorilor ierarhici

SANCTIUNI     

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

*Sanctiunile se radiaza DE DREPT in 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o alta sanctiune. Radierea se constata prin decizia scrisa a angajatorului

 • pentru aceeasi abatere, se aplica o singura sanctiune;
 • sunt interzise amenzile disciplinare;
 • sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea faptei, avandu-se in vedere:
 • împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 • gradul de vinovăţie a salariatului;
 • consecinţele abaterii disciplinare;
 • comportarea general în serviciu a salariatului;
 • eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
 • Cu exceptia avertismentului, nici o sanctiune nu se poate aplica fara efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile

Cercetarea disciplinara

 • Convocarea salariatului in scris, de catre cei imputerniciti de angajator;
 • Neprezentarea nejustificata a salariatului da dreptul angajatorului sa dispuna sanctiunea fara cercetare;
 • Salariatul are dreptul sa prezinte si sa sustina aparari in favoarea sa si sa prezinte toate probele;
 • Salariatul are dreptul sa fie asistat de avocat sau de un reprezentant al sindicatului din care face parte;
 • Sanctiunea poate fi dispusa prin DECIZIE, in 30 de zile de la luarea la cunostinta despre abatere*, dar nu mai tarziu de 6 luni de la producerea acesteia;

Decizia cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

 • Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 • Precizarea prevederilor din norma aplicabila care au fost încălcate de salariat;
 • Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
 • temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 • termenul în care sancţiunea poate fi contestată – 30 zile calendaristice de la data comunicarii
 • instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată – instanta de la domiciliul reclamantului.

Decizia se comunica in 5 zile de la emitere, sub semnatura sau cu confirmare de primire la domiciliu. Produce efecte de la comunicare

III. Raspunderea patrimoniala

Salariatii raspund patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca sa.

 Angajatorul

 • intocmeste o nota de constataresievaluare a pagubei
 • solicita salariatului recuperarea pagubei prin acordul partilor, in termen de minim 30 zile de la comunicare – la notar;
 • 5 salarii minim brute pe economie = maxim contravaloare paguba recuperate prin acord
 • va retine din salariu, in rate lunare ce nu depasesc 1/3 din net; impreuna cu alter etineri, nu va depasi ½ din net

Daca salariatul se incadreaza la alt angajator, pagubitul va transmite acestuia titlul executoriu si se vor face retinerile.

Daca salariatul nu mai este incadrat la angajatorul pagubit si nu se incadreaza in alta parte, se vor urmari bunurile acestuia