Paula Dragomir – owner Dragomir Consult ne răspunde la întrebarea: Ce obligaţii avem în 2020 din punct de vedere juridic, fiscal şi contabil?

Noul an aduce obligații suplimentare de raportare pentru firmele din România:

 • declararea beneficiarilor reali ai companiilor
 • raportarea optimizărilor fiscale agresive
 • depunerea unei declarații nefinanciare odată cu bilanțurile
 • Declararea beneficiarilor reali. Beneficiarii reali sunt persoanele care dețin sau controlează efectiv o companie, iar aceștia trebuie raportați la Registrul Comerțului folosindu-se o declarație specială, conform Legii 129/2019. Anul acesta, formularul trebuie depus până la data de 21 iulie 2020, pentru firmele care deja existau la 21 iulie 2019, iar firmele înființate după 21 iulie 2019 sunt obligate să depună formularul la înființare. Din 2021, declarația privind beneficiarul real va trebui depusă, de principiu, anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Nedepunerea declarației privind beneficiarul real va putea fi sancționată cu amenzi de mii de lei, însă se va putea ajunge chiar și la desființarea firmei.
 • Raportarea optimizărilor fiscale agresive. În acest caz, vorbim despre o directivă europeană ce urmează să fie transpusă în Codul fiscal prin ordonanță a Guvernului. Mai precis, ideea este de raporta (și, pe viitor, de a elimina) practicile fiscale transfrontaliere ce permit companiilor să evite plata taxelor și impozitelor. Cei care vor fi obligați să raporteze anumite tranzacții vor fi fiscaliștii care sfătuiesc firmele, adică avocații, contabilii sau consultanții fiscali (ca intermediari), dar, uneori, și companiile în sine. Informațiile vor ajunge la Fisc printr-un formular care urmează să fie emis în viitorul apropiat.
 • Declarația nefinanciară pentru firmele private mari. Companiile private care au, în medie, mai mult de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar trebuie să depună, începând și împreună cu situațiile financiare anuale aferente anului 2019 (care au termen-limită de transmitere 29 mai 2020), și o raportare nefinanciară privind aspecte de mediu, sociale și de personal, printre altele. Așa prevede Ordinul Ministerului Finanțelor 3.456/2018.

7 lucruri esenţiale pe care trebuie să le cunoaşteţi despre

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR):

 • Acest Regulament nu are nevoie de o lege naţională care să transpună prevederile sale în legislaţia Romaniei.
 • Regulamentul a fost emis în 2016, dar a fost acordat un termen de 2 ani până la aplicarea lui efectivă tocmai pentru ca firmele să aiba timp să i se conformeze. Amenzile pentru lipsa de conformitate sunt de ordinul a 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri!
 • Prevederile GDPR nu se aplică doar companiilor cu sediul în Uniunea Europeană, ci şi celor din spaţiul non-UE (retaileri) care livrează bunuri către persoane din UE.
 • Regulamentul extinde definiţia datelor cu caracter personal şi include noi definiţii.
 • Regulamentul prevede că:
  • acordarea de către client a consimţământului pentru prelucrarea datelor sale personale trebuie să fie explicit. O inacţiune sau tacerea nu mai pot constitui consimţământ;
  • declaraţia de acordare a consimţământului trebuie să fie distinctă de declaraţii cu privire la alte aspecte (de exemplu, de acceptare a termenilor si condiţiilor generale);
  • consimţământul poate fi retras de către persoana vizată.
 • Persoanele vizate au “dreptul de a fi uitate”, adică de a li se şterge la solicitarea lor datele personale din baza de date.
 • Anumite firme au obligaţia de a numi un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal. Acesta va putea fi un angajat sau un prestator extern de servicii şi va răspunde în mod direct în faţa conducerii firmei.

PFA 2020: Ce registre contabile sunt obligatorii pentru persoanele fizice autorizate

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 170/2015 este temeiul legislativ care cuprinde reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Potrivit actului normativ, acestea se aplică de către următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse:
  • activităţi independente (aici fiind incluse şi PFA, întreprinderile individuale/ familiale și profesiile liberale);
  • cedarea folosinţei bunurilor;
  • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
 • persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Cât despre contabilitatea în partidă simplă, aceasta reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.

Prescripția datoriilor nefiscale 2020: După cât timp ți se șterg automat datoriile ?!

Ca regulă, acesta este de trei ani. În acest caz, termenul începe să curgă de la momentul când titularul dreptului a cunoscut sau trebuia să cunoască nașterea dreptului.

Atenție! Fiind vorba de un termen general, acesta se va aplica în special acolo unde nu există niciun termen prevăzut expres.

În afară de termenul general de prescripție, există și o serie de termene de prescripție diferite:

În primul rând, e vorba de termenul de prescripție de un an. Acesta se aplică, printre altele, în cazuri precum cel al avocaților care acționează împotriva clienților, pentru plata onorariilor și cheltuielilor sau în cazul notarilor, pentru plata sumelor care le sunt datorate pentru actele funcției lor.

În al doilea rând, există un termen de prescripție de doi ani. Aici, de exemplu, e vorba de drepturi bazate pe un raport de asigurare sau reasigurare.

De asemenea, există un termen de prescripție de zece ani. Un astfel de termen se aplică, de exemplu, drepturilor reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripție sau în cazul reparării prejudiciului adus mediului înconjurător.

În final, trebuie știut că există o serie de drepturi la acțiune imprescriptibile. E vorba, mai exact, de acțiuni precum cea în constatarea nulității absolute a unui act juridic sau cea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept.

Eliminarea acordului vecinilor pentru firme fără activitate şi alte măsuri pentru a simplifica înfiinţarea firmelor

Un nou proiect de lege pentru modificarea legii societăţilor comerciale a fost votat şi va deveni lege.

Este vorba despre un proiect de debirocratizare a procesului de înfiinţare de firme noi.

Proiectul a trecut de Camera Deputaţilor şi urmează a fi promulgat.

Ce propune acest proiect?                                   

 • S-au eliminat două din hârtiile inutile din procesul înregistrării sediului social.
 • S-a eliminat acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desfăşoară activitate comercială. Acest lucru este valabil şi pentru cei cu profesii liberale.
 • S-a eliminat acea restricţie de a avea o singură firmă în care sa poţi fi acţionar unic.
 • S-a eliminat limitarea de a avea o singură firmă per cameră.

Ai nevoie de un specialist care să se ocupe de problemele tale ?

 • Abonament START ( acest abonament juridic se adresează companiilor mici, precum şi afacerilor de familie cu o activitate restransă )
 • consultanţă juridică de specialitate
 • redactarea de opinii juridice
 • Abonament STANDARD ( acest abonament juridic se adresează companiilor mici şi mijlocii, cu un volum mare de activităţi )
 • consultanţă juridică de specialitate
 • întocmirea de acte şi documente
 • redactarea sau modificarea de contracte personalizate
 • redactarea de opinii juridice
 • reprezentare în faţa Registrului Comerţului
 • Abonament PROFESIONAL ( acest abonament juridic se adresează companiilor mijlocii şi mari )
 • consultanţă juridică de specialitate
 • întocmirea de acte şi documente
 • redactarea sau modificarea de contracte personalizate
 • redactarea de opinii juridice
 • asistarea clientului la negocierea contractelor şi concilierea litigiilor
 • negocieri, medieri si intermedieri
 • reprezentare în faţa Registrului Comerţului şi alte instituţii în interesul clientului
 • reprezentare în faţa instanţelor de judecată.

Vă așteptăm cu drag sa ne contactați:

 • la sediul biroului din ???? Timișora, str. Eugeniu de Savoya, nr.12, ap.6
 • telefon: ????0746/912007
 • email: dragomirconsult@gmail.com