Legea prevenirii sau despre cum poți să scapi fără amendă

Legea prevenirii sau despre cum poți să scapi fără amendă

 

Controlul la firmă e unul dintre cele mai stresante evenimente din viața unui antreprenor. Acest “vin în control” bântuie liniștea multor firme, de la administrator, la contabil și avocat. Primul “control” pe care îl țin minte a fost la firma părinților mei. Rezultatul a fost o amendă de 1000 lei pentru că au scris într-un registru cu pix negru în loc de albastru. Povestea a fost spusă de atâtea ori, încât a devenit o legendă a familiei, iar acum, mulți ani mai târziu, nu mai știu dacă e reală sau e doar un alt mit despre controale și amenzi.

Într-un cadru dominat de temere la adresa controalelor din care nu știm cum vom ieși, Legea prevenirii a fost o gură de aer proaspăt și e bine să știți că există și să o aveți la îndemână la următorul control.

 

Așadar, prin Legea nr. 270/2017, statul român s-a gândit să reglementeze o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii și, pentru prima dată, avem un articol de lege care spune clar că autorităţile/Instituţiile publice cu atribuţii de control, potrivit domeniilor de competenţă, au obligaţia să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte şi unitare a prevederilor legale. Pe scurt, nu doar să ne spună ce facem rău, ci și cum să facem bine. Da, înainte de amendă.

Pe scurt, câteva idei folositoare despre ce spune legea prevenirii:

 1. Ce trebuie să se întâmple în cazul unui control?

În fiecare activitate de control, reprezentanții autorității trebuie să îndrume persoanele controlate, oferind indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.

 1. Ce se întâmplă dacă se constată că ați săvârșit o contravenție?

În cazul constatării săvârşirii unei contravenții, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, adică măsurile pe care trebuie să le luați și termenul în care să remediați problemele.

 1. În cât timp trebuie să remediați probleme?

Maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii avertismentului. Durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor în care ați săvârșit fapta şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. Durata termenului este stabilită de organul de control și nu poate fi modificată.

 1. Când veți fi verificați din nou?

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul şi să verifice dacă au fost remediate problemele sesizate.

 1. Ce se întâmplă dacă nu ați remediat problemele?

În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată că nu v-ați îndeplinit obligațiile conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, de data aceasta altele decât avertisment.

 1. De câte ori puteți beneficia de “iertare”?

Trebuie să nu mai săvârșiti aceeași faptă timp de 3 ani. În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii avertismentului, săvârșiți din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Pe scurt, legea privind prevenția nu vi se mai aplică pentru acea faptă timp de 3 ani.

 1. Pentru ce contravenții se aplică această lege?

Ei bine, nu pentru toate. În funcție de prioritățile statului, contravențiile pentru care preferă să aplice prevenția și nu direct sancționarea se stabilesc prin Hotărârea de Guvern nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017. În această hotărâre găsiți o listă a tuturor contravențiilor pentru care se aplică legea prevenirii. În prezent avem o listă cu 70 de contravenții, notate prin referire la articole din diferite legi.

Aici sunt câteva exemple de contravenții pentru care puteți primi doar avertisment:

 • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
 • neîndeplinirea obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
 • neachiziționarea registrului unic de control de la direcțiile generale ale finanțelor publice din raza teritorială unde își are sediul social contribuabilul;
 • nerespectarea formei corecte a facturii. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la o societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.
 • nedepunerea hotărârilor adunării generale în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Știu, trebuie să vă plimbați prin 70 de articole din alte legi și e o listă care se poate actualiza frecvent, dar e o listă care merită parcursă.

Controale fără amenzi vă doresc!

Articol redactat de Loredana Costina, avocat definitiv, membru în Baroul București.

Este avocat asociat în cadrul Societății Civile de Avocați Corobană și Asociații.

Are experiență în litigii și consultanță pentru societăți mici și mijlocii, iar înainte de a fi avocat a coordonat activitatea a două organizații non-profit și a susținut cursuri în domeniul managementului de proiect.

O găsiți și pe site-ul https://corobana.com,

la adresa de e-mail loredana.costina@corobana.com

sau la numărul de telefon 0755.024.599.