Proiectul „Vreau să fiu antreprenor!”

 

Asociația EXINO în parteneriat cu Resources Development & Ideas SRL și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna anunță demararea proiectului „Vreau să fiu antreprenor!”, MySMIS 106972, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenorial, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 90 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea de Dezvoltare Centru care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 408 persoane, cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să demareze o activitate economică non agricolă în zona urbană, subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora cu până la 40.000 euro (calculat la cursul Info euro aferent lunii august 2016 adică 1 Euro = 4.4585 RON) și prin crearea a minim 180 de noi locuri de muncă în acord cu cele 10 sectoare identificate ca fiind competitive în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020: Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industrii creative, Industria auto și componente, Tehnologia informațiilor și comunicațiilor, Procesarea alimentelor și a băuturilor, Sănătate și produse farmaceutice, Energie și management de mediu, Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), Biofarmaceutică și biotehnologii.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani (între 2018-2020) și se va implementa în Regiunea de Dezvoltare Centru, alcătuită din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Cele 3 etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială

Această etapă cuprinde următoarele activități:

 • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului.
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la grupurile organizate în cadrul proiectului de formare antreprenorială.
 • Derularea proiectului de formare antreprenorială.
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.
 • Efectuarea de stagii de practică

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din Fondul Social European

Această etapă cuprinde următoarele activități:

 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
 • Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 • Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Cine poate beneficia de cei 40.000 euro nerambursabili și cum vă puteți înscrie?

Grupul țintă al proiectului este format din persoane fizice (șomeri, persoane care declară cu sunt inactive, persoane care deja au un loc de muncă și mai vor să înființeze și o afacere) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Declară că doresc să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban.
 2. Au domiciliul sau reședința, în mediul rural sau în cel urban, într-unul dintre cele 6 județe are Regiunii de Dezvoltare Centru.
 3. Persoane din afara Regiunii de Dezvoltare Centru care își stabilesc în timpul proiectului domiciliul sau reședința, în mediul rural sau în cel urban, într-unul dintre cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare centru.

Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul www.exino.ro

Vă invităm să fiți alături de noi și să ne sprijiniți pentru ca cei interesați să primească informații actualizate despre derularea activităților proiectului și să își sporească șansele ca ideea lor de afacere să fie subvenționată cu până la 40.000 euro nerambursabili.