REGIMUL CONTRAVENȚIONAL PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

În urma instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/16.03.2020, în temeiul art. 4, alin. 2 și 4 din Decretul nr. 195/2020 și a art. 24 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, au fost emise Ordonanțe militare prin care au fost instituite reguli obligatorii de respectat de către cetățeni pe perioada stării de urgență.

Dintre acestea, menționăm ordonanțele militare cele mai relevante în ceea ce privește restricțiile impuse persoanelor fizice și juridice ca fiind:

– Ordonanța militară nr. 3 / 24.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 242/24.03.2020;

Ordonanța militară nr. 5/30.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 262/31.03.2020;

– Ordonanța militară nr. 8 / 09.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/10.04.2020;

Ordonanța militară nr. 10 / 27.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 340/27.04.2020.

În privința regimului contravențional pe perioada stării de urgență decretate la data de 16.03.2020, toate Ordonanțele militare menționate fac trimitere la O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/21.01.1999.

Prin O.U.G. nr. 34/26.03.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 268/31.03.2020, au fost aduse modificări O.U.G. nr. 1/1999 în ceea ce privește cuantumul amenzilor.

Măsurile stabilite în cuprinsul ordonanțelor militare se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial.

  1. Declarația pe propria răspundere și faptele ce constituie contravenții

Prin Ordonanța militară nr. 3/24.03.2020 s-a intrezis circulația tuturor persoanelor în afara locuinței cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și inapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

De asemenea, se impune ca circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, să fie efectuată numai in intervalul orar 07,00-11,00 și 19,00-22,00 strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de baza ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori in cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, circulația este permisă și înafara intervalului orar amintit, dacă aceasta se face în interes professional, pentru asistență medicală care nu poate fi realizată la distanță, realizarea de activități agricole și comercializarea de produse agroalimentare.

Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele fizice au obligația prezentării unei declarații pe propria răspundere, completată în prealabil. Această prevedere este valabilă atât în cazul persoanelor fizice care se deplasează în interes personal cât și în cazul persoanelor fizice autorizate, titularilor întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole și care se deplasează în interes profesional.

Potrivit Ordonanței militare nr. 8/2020, este permisa circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto iar în declarația pe propria răspundere, se menționează ca motiv deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitățile de bază ale persoanelor.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Aceasta, cât și adeverința eliberată de angajator, pot fi prezentate și prin intermediul telefonului, tabletei sau a unui dispozitiv electronic similar.

Ordonanța militară nr. 5/2020 cuprinde prevederi referitoare la obligațiile impuse persoanelor care au fost carantinate. Astfel, în caz de părăsire a locului în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, aceste persoane vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând și cheltuielile efectuate cu carantinarea, și de asemenea vor răspunde penal conform legii.

Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat sau la locul unde au optat să efectueze izolarea, vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor O.U.G. nr. 1/1999, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Măsura izolării la domiciliu, respectiv a carantinării este instituită pentru toate persoanele care intră în România, cu excepția mecanicilor de locomotivă și a personalului feroviar. În cazul persoanelor fără adăpost, autoritățile administrațiilor publice locale au obligația ținerii evidenței și asigurarea adăpostului acestora.

Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comerciantii si producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

Ordonanțele militare conțin doar prevederea conform căreia nerespectarea măsurilor instituite atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 1/1999.

Astfel, în privința faptelor care constituie contravenții la regimul stării de urgență, încălcarea prevederilor ordonanței, a ordonanțelor militare sau a ordinelor emise pe timpul stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Sintetizând, în materia stării de urgență constituie contravenție pentru persoanele fizice orice încălcare a prevederilor O.U.G. nr. 1/1999, a ordonanțelor militare și a ordinelor emise în 2020 pe perioada stării de urgență, precum și a oricăror acte normative conexe, de ex: Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României.

Această modalitate de reglementare a contravențiilor săvârșite pe perioada stării de urgență este una atipică, generatoare de interpretări, câtă vreme textul legal nu descrie cu exactitate faptele prevăzute drept contravenții, așa cum ar impune-o principiul legalității sancționării contravenționale. Dimpotrivă, se prevăd numai interdicțiile instituite și se limitează la a face trimitere la art. 9 din O.U.G. nr. 1/1999, care descrie la modul generic contravențiile săvârșite pe perioada stării de urgență ca fiind orice nerespectare a acestor interdicții.

Sancțiunile în cazul constatării contravențiilor: amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei pentru persoane fizice și amenda de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice. Pe lângă sancțiunea contravențională principală a amenzii, se mai pot aplica și una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare, prevăzute în ordonantțele militare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; c) suspendarea temporară a activității; d) desființarea unor lucrări; e) refacerea unor amenajări.

  1. Regimul contravențional în perioada stării de urgență

Amenzile aplicate pot fi plătite, conform prevederilor O.U.G. nr. 1/1999, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal; în acest caz cuantumul amenzii ce trebuie efectiv plătită fiind jumatate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru contravențiile constatate.

Plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție trebuie formulate în termen de 15 zile de la data comunicării la Judecătoria din raza căreia a fost săvârșită contravenția, conform art. 31 și art. 32 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Plângerea suspendă executarea potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 dar doar în privința sancțiunii principale a amenzii. O.U.G. nr. 1/1999 prevede că Plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor nu suspenda executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate.

Potrivit art. 41 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, termenele de decădere nu încep să curgă pe perioada stării de urgență, astfel încât persoanele amendate vor putea formula plângerea contravențională în termen de 15 zile de la data încetării stării de urgență, sau, în cazul în care consideră amenda întemeiată vor avea la dispoziție același interval de timp pentru a achita jumătate din amenda aplicată.

Executarea efectivă a sancțiunilor contravenționale prin plata amenzilor nu este practic posibilă pe perioada stării de urgență având în vedere incidența prevederilor art. 41 din Decretul nr. 195/2020, niciun proces-verbal de contravenție neputând deveni titlu executoriu.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

Alexandra Hila – avocat si fondator Hila Legal

www.hilalegal.ro

alexandra@hilalegal.ro

0742.789.650