ȘOMAJUL TEHNIC ȘI PARTICULARITĂȚILE LUI PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ – Alexandra Hila, avocat și owner Hila Legal

Astăzi s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență care prevedere procedura implementării șomajului tehnic, în condițiile excepționale impuse de contextul epidemiologic actual.

Această măsură poate fi luată pe durata stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru durata suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii.

Indemnizația cuvenită fiecărui salariat, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la valoarea de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Lege pe anul 2020, respectiv 5429 lei.

De această indemnizație beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

  1. Întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență și dețin certificatul de situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  2. Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei actuale și nu au capacitate financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților. În acest caz, angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajați.
  3. Pentru această categorie, indemnizația va fi achitată în baza unei declarații pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul a înregistrat o diminuare a încasărilor în luna anterioară depunerii declarației, cu minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și, totodată, că nu are capacitate financiară de a plăți toți angajații.

Această indemnizație este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, calculul, reținerea și plata acestor obligații realizându-se de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Procedura obținerii indemnizației:

  • Angajatorii depun, prin poștă electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a Mun. București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor puse la dispoziție prin Ordonanța de Urgență (Anexele 1 și 2)
  • Cererea va fi însoțită de lista persoanelor care urmează a beneficia de indemnizație, asumată prin semnătură de reprezentantul legal al societății, întocmită conform Anexei nr. 3 la OUG.
  • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, urmând ca plata să se realizeze în termen de 30 de zile de la depunerea documentației.

Pentru orice informații suplimentare, biroul nostru de avocați vă stă la dispoziție. Ne puteți contacta la coordonatele de mai jos.

Hila Legal este un birou de avocați din Timișoara, născut din convingerea că avocatul este un partener spre succes. Construim alături de clienții noștri și luptăm pentru ei, în cheia inovației și a excelenței.

www.hilalegal.ro

alexandra@hilalegal.ro

0742.789.650