VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIILOR DE MEDIU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Home »
VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIILOR DE MEDIU

Încă din luna iulie 2018, titularii de activitate care dețin autorizație de mediu au fost și sunt bulversați de modificările legislative ale Ordonanței de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Totul a început cu apariția controversatei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, prin care autorizațiile/autorizațiile integrate nu se mai emiteau pentru o perioadă limitată în timp, ci își păstrau valabilitatea pe toată perioadă în care titularii obțineau viză anuală.

Prin Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial în data de 12 aprilie 2019, se aduceau, în cele din urmă, clarificări cu privire la obligația solicitării vizei anuale. Astfel, titularii de activitate care dețineau autorizație/ autorizație integrată de mediu cu dată de emitere până la 31 august, trebuiau să solicite viza anuală începând cu anul 2020, în timp ce titularii de activitate care dețineau autorizație/ autorizație integrată de mediu cu dată de emitere după data de 1 septembrie, trebuiau să solicite viza anuală începând cu anul 2019.

Acesta a fost parcursul vizei anuale, până la data de 03.06.2019, când Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor a fost declarată neconstituţională prin Decizia Curții Constituționale nr. 214/ 09.04.2019.

Iată că, după acest ping- pong legislativ, începând cu 18 noiembrie 2019, prin Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (publicată în Monitorul Oficial din 15 noiembrie 2019) se reintroduce obligația de obținere a vizei anuale.

Procedura de aplicare a vizei anuale a fost aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv prin Ordinul nr. 1150/2020 care a intrat în vigoare începând cu 11 iulie 2020.

În cele ce urmează, voi clarifica principalele aspecte referitoare la viza anuală.

 

 1. Viza anuală este obligatorie?

Da. Se va solicita viza anuală pentru toate autorizațiile de mediu (sau autorizațiile integrate de mediu- după caz), atât pentru cele emise înaintea intrării în vigoare a Ordinului nr, 1150/2020, cât și pentru cele care vor fi emise ulterior. În cazul unui titular care are mai multe autorizații, viza anuală se solicita pentru fiecare autorizație în parte.

 1. Există un termen anume pentru solicitarea vizei?

Da. Viza anuală se solicită obligatoriu, cu cel mult 90 zile și cel puțin 60 zile, înainte de data la care a fost emisă autorizația.

Excepție:

 • În cazul în care autorizația de mediu a fost revizuită, viza se va solicita în anul imediat următor. Atentie! În acest caz, termenele precizate se vor calcula de la data emiterii autorizației de mediu și nu de la data revizuirii autorizației.
 • Pentru vizele anuale solicitate înaintea intrării în vigoare a Ordinului, autoritatea va clasa solicitarea și va informa titularul referitor la obligația de a solicita viza în anul următor.

 

 1. Care este autoritatea competentă?

 

– Ministerul Mediului și Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru autorizațiile care intră în sfera de competență a acestora.

 

– Agenția Națională pentru Protecția Mediului care poate delega către agențiile județene pentru protecția mediului, prin decizie a președintelui, pentru autorizațiile de mediu care nu intră în sfera de competență a Ministerului Mediului sau a Administrației Rezervației Biosferei.

 1. Care sunt documentele necesare solicitării vizei?

 

 1. cerere tip – Anexa 1 la Procedură;
 2. declarația pe proprie răspundere că nu au intervenit modificări de la data obținerii autorizației și că activitatea se desfășoară în aceleași condiții. – Anexa 2 la Procedură;
 3. raportul anual de mediu (RAM) pentru autorizațiile integrate de mediu

și/ sau

raportările stabilite în autorizația de mediu (daca raportările au fost înregistrate la autoritate, se precizeaza numerele de înregistrare sau data încărcării pentru raportările efectuate electronic);

 1. dovada achitării tarifului.

 

 1. Cum se transmite dosarul de solicitare a vizei?

– se depune direct la registratură sau

– se transmite scanat prin e-mail sau prin fax, pe adresa oficială a autorității publice

pentru protecția mediului, în acest caz, titularul se va asigura că solicitarea a fost înregistrată.

 

 1. Care este tariful perceput?

 

 • 100 lei pentru autorizațiile de mediu
 • 300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu

 

 1. Verificarea amplasamentului este obligatorie?

 

 • pentru autorizațiile de mediu: vizita amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale; verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani.
 • pentru autorizatiile integrate de mediu: verificarea amplasamentului se face la fiecare solicitare de viză.

 

 1. Când se respinge viza anuală?

 

 • Titularul refuzaăvizita amplasamentului/ refuză desemnarea unui reprezentant al său
 • In cazul în care, dupa expirarea termenului de suspendare, titularul nu a îndeplinit măsurile de remediere (la nerespectarea condițiilor impuse prin autorizație/ modificări de fond intervenite, se acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii. Dacă nu se îndeplinesc măsurile de remediere, se suspendă autorizația).

 

În aceste situații, autorizația/autorizația integrata de mediu își pierde valabilitatea, iar

titularul are obligația de a solicita emiterea unei noi autorizații. Autoritatea informează

Garda Națională de Mediu.

 

 1. Viza anuală prelungește valabilitatea autorizației de mediu?

 

Nu. Modificarea valabilității autorizațiilor de mediu care sunt emise pe perioadă limitată în timp, se face în baza solicitării de revizuire, cu plata tarifului aferent (250 lei) și cu depunerea tuturor documentelor care au stat la baza emiterii acestora (conform Ordinului nr. 1798/ 2007). Acest aspect este întărit de textul legii, care prevede că operatorii economici care solicită modificarea valabilităţii autorizaţiilor (sau a autorizaţiilor integrate de mediu, după caz) nu vor solicita şi nu vor parcurge procedura de obţinere a unei noi autorizaţii. Practic, prin revizuire, autorizația de mediu nu va mai fi emisă pe o perioadă limitată în timp, ci va fi valabilă pe o perioadă nedeterminată, cu condiția vizării anuale.

De subliniat faptul că, în situația în care titularul nu solicită modificarea valabilităţii autorizaţiei de mediu, acesta este obligat să solicite emiterea unei noi autorizaţii, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea valabilităţii acesteia.

Georgiana Voinea

De 8 ani Expert în Servicii de Mediu și Managementul Deșeurilor, cu peste 250 de clienți mulțumiți, pentru care am avut 100% rată de succes în evitarea amenzilor și în obținerea de autorizații, avize și acorduri de mediu.

Te pot ajuta și pe tine cu obținerea actelor de reglementare și cu îndeplinirea tuturor obligațiilor: întocmire gestiune deșeuri periculoase/ nepericuloase, întocmire gestiune ambalaje puse pe piața națională, întocmire gestiune substanțe periculoase, monitorizări ale factorilor de mediu, raportări semestriale și/sau anuale, așa că te invit să vezi lista mea completă de servicii aici sau să mă contactezi prin click aici!