Alina Dita

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alina DIȚĂ

Cum v-ați prezenta, într-o frază generoasă?​

Sunt Alina Diță, Coach si Antreprenor.  Cred cu tarie în puterea oamenilor de a-și împlini visele iar misiunea mea este de a trezi Visul Creator în fiecare pesoană pe care o întâlnesc direct sau prin proiectul Agenda de Vise.

 

I am Alina Dita, Coach and Entrepreneur. I strongly believe in the power of people to fulfill their dreams and my mission is to awaken the Creative Dream in every person I meet directly or through the Dream Agenda-Book&Diary project.

Faceți o descriere sau definiți activitatea dumneavoastră!

 

În calitate de Teacher și Coach certificat John Maxwell Team împărtășesc cu bucurie metode și principii de dezvoltare personală și profesională, optând pentru educația nonformală.

Mă recomand cu bucurie ca fiind Avocatul Viselor Autentice și asta mă aduce mereu alături de oameni frumoși, de calitate care vor să facă o diferență în viața lor și a celor dragi!

As a certified Teacher and Coach by John Maxwell Team, I happily share methods and principles of personal and professional development.

I happily recommend myself as the Advocate of Authentic Dreams. This always brings me close with beautiful and quality people who want to make a difference in their lives and in the lives their loved ones!

Cum sună povestea carierei sau afacerii dumneavoastră?

Fost manager cu o carieră promițătoare, după o experiență de peste 12 ani în vânzări, management și training în companii autohtone și multinaționale am decis să mă reinventez cu ocazia unui moment important în viața mea, acela în care am devenit mamă! Pentru că sunt etape în viata unui om și vine un timp când, să dăruiești mai departe din ceea ce tu ai primit, este un pas natural și implicit. Căci doar fiindu-ne mai bine tuturor, le va fi mult mai bine și copiilor mei.

Pasionată de domeniul dezvoltării personale și al comunicării, am căutat ceva care să mă provoace constant și să-mi ofere posibilitatea de a-mi testa potențialul maxim și m-am întors la ceea ce-mi doream copil fiind să devin când voi crește Om Mare. Visul copilariei mele a fost de a deveni profesor, doctor și apoi avocat, așa că am căutat un job, o activitate care să le cuprindă pe toate, astfel:

 • În calitate de Teacher și Coach certificat John Maxwell Team împărtășesc cu bucurie metode și principii de dezvoltare personală și profesională, optând pentru educația nonformală.
 • Îmi doream să devin doctor pentru a alina suferințele celor dragi și în timp am învățat că poți face asta, în primul rând, cu cuvântul și ascultandu-i. Am învățat că nu e necesar să-ți fie rău ca să-ți fie mai bine și am optat pentru calificarea de tehnician nutriționist promovând un Stil de Viață Sănătos ca principiu fundamental al existenței de zi cu zi.
 • Mi-au spus să mă fac avocat deoarece vorbeam mult și m-a încântat ideea de a face un job din ceea ce iubești să faci, iar astăzi mă recomand cu bucurie ca fiind Avocatul Viselor Autentice și asta mă aduce mereu alături de oameni frumoși, de calitate care vor să facă o diferență în viața lor și a celor dragi!

 

Am aflat Ce caut eu în viața mea răspunzând și găsindu-mi ”De CE”-urile mele. E o întrebare de care m-am îndrăgostit și din nevoie, deoarece….în rolul de mamă a doi copii o aud de foarte, foarte, foarte multe ori ( părinții știu de ce! ) și la care Andrei și Sofia se așteaptă să am mereu răspunsurile, …iar când nu le am, găsim răspunsurile împreună!

Principiile de leadership ȋnvăţate prin Universitatea John Maxwell Team Romania au adăugat valoare experienței mele și vreau să pun toate resursele la care am acces prin  Programul de Certificare John Maxwell Team și în slujba celor care caută raspunsuri, pentru că am verificat și funcționează!

After 12 years of experience in sales, management and training in local and multinational companies, I decided to reinvent myself on the occasion of an important moment in my life, when I became a mother! Because there are stages in a person’s life and there comes a time when giving away what you have received is a natural and implicit step. Because, only if it is better for all of us, will be much better for my kids to.

 

Passionate about the field of personal development and communication, I was looking for something that would constantly challenge me and give me the opportunity to test my full potential. So,  I returned to what I wanted as a child to become when I will grow up. . My childhood dream was to become a teacher, a doctor and then a lawyer, so I looked for a job, an activity that would include all my dreams.

• As a certified John Maxwell Team Teacher and Coach, I happily share methods and principles of personal and professional development.

• I wanted to become a doctor to alleviate the suffering of my loved ones and in time I learned that you can do this, first of all, an word or listening to them. I learned that you don’t have to be sick to feel better and I promote a Healthy Lifestyle as a fundamental principle of daily existence.

• They told me to become a lawyer because I talked a lot and I loved the idea of doing a job from what you love to do. Today I gladly recommend myself as the Authentic Dream Lawyer and that always brings me along with beautiful people, from qualities that want to make a difference in their lives and those of their loved ones!

 

I found out what I’m looking for in my life by answering and finding my „WHY.

The principles of leadership learned through John Maxwell Team University have added value to my experience and I want to put all the resources I have access through the John Maxwell Team Certification Program in the service of those who are looking for answers. Because I have verified and it works!

Care erau viziunile dumneavoastră în copilărie/adolescență și care sunt acum?

 

Cred că perioada copilăriei este una foarte intuitivă și importantă.

Ar trebui să avem fiecare un jurnal cu răspunsurile la întrebarea Ce vrei să te faci când vei fi mare,  deoarece în acele răspunsuri stă esența misiunii noastre.

Pentru mine a fost important să mă întreb și De Ce îmi doream să devin Profesor, Doctor, Avocat. Doar așa am ajus la profunzimea misiunii mele. Deoarece, copiii fiind, avem o paleta limitată de “joburi” și opțiuni, însă intenția din spatele răspunsului, acel De Ce este cel care va oferi Calea mai târziu și va ghida către Misiunea Personală.

Viziunea copilăriei mele a devenit ghid și reper pentru activitatea mea actuală.

I think childhood is a very intuitive and important time.

We should each have a diary with the answers to the question What do you want to do when you grow up, because those answers are the essence of our mission.

It was important for me to ask myself why I wanted to become a Teacher, a Doctor, a Lawyer. That’s the only way to get to the bottom of my mission. Because, as children, we have a limited range of “jobs” and options, but the intention behind the answer is that Why is the one who will offer the Way later and guide you to the Personal Mission.

The vision of my childhood became a guide and a landmark for my current activity.

Vă rugăm să ne povestiți o întâmplare/experiență pozitivă și una negativă legată de activitatea dumneavoastră!

 

Precum titlul cărții lui John Maxwell, Uneori câștigi , uneori înveți , s-au petrecut multe împrejurări în viața mea care m-au invatat.

Mă duc acum cu gândul la primul interviu pentru o poziție de manager într-o multinațională pe care l-am picat cu brio. Aveam 23 de ani, am aplicat, am fost la interviu și am picat. Știam că voi pica înainte să primesc răspuns deoarece nu m-am pregătit. M-am dus încrezătoare în min dar fără să îmi pregătesc răspunsuri, fără să caut acele experiențe personale relevante care mă recomandau pentru acea poziție. Credeam că voi fi suficient de spontană și inspirată. Și pentru că nu mi-am luat timp să mă pregătesc am picat, deși știam că am potențial și aș fi un managerexcelent.

Am învățat că norocul apare când pregătirea întâlnește oportunitatea!

Una bună?

După ce am picat interviul de manager  în multinațională, am început să mă pregătesc zilnic să devin unul.  Mă puneam în rolul de manager și mă întrebam eu ce aș face în X situație sau Y situație. Ceream feedback colegilor despre interacțiunile cu managerul nostru și despre ce își doreau diferit, despre ce alte așteptări aveau. Am început să citesc în domeneniu foarte mult.

Peste doar 6 luni am aplicat din nou pentru aceiași poziție, în aceiași multinațională și de data asta am luat interviul tot cu brio. Și am continuat să mă pregătesc pentru următoarea etapă, apoi pentru următoarea și încă sunt în acest process continuu de pregătire, reinventare și învățare.

The question make me think at John Maxwell’s book:” Sometimes You Win, Sometimes You Learn” and I confirm that it ware many circumstances that happened in my life that taught me.

I’m thinking now of the first interview for a managerial position in a big multinational company. I was 23 years old, I applied, I went to the interview and I failed. I knew I would fail before I got an answer because I wasn’t ready. I went confidently but without preparing answers, without looking for those relevant personal experiences that recommended me for that position. I thought I will be spontaneous and inspired enough. And because I didn’t take the time to prepare, I failed, even though I knew I had the potential to be an excellent manager.

I learned that luck comes when training meets opportunity!

A good one?

After I was turned down for the managerial position, I started preparing to become a good manager daily.

In just 6 months I applied again for the same position, in the same multinational and this time I took the interview. And I continued to prepare for the next stage, then for the next, and I’m still in this ongoing process of preparation, reinvention, and learning.

Ce sfat/sfaturi aveți pentru cei aflați la început sau indeciși?

 

Sfatul meu este să-și ia timp cu ei pentru introspecție și mai ales, să-și răspundă la întrebarea De Ce. Fiecare De Ce reprezintă motivația personală și sursa de energie să o iei de la capăt pentru atunci când nu ai câstigat. Eforturile noastre sunt mici sau mari prin comparație, iar daca ai un De Ce imens , orice effort va fi mic în comparație cu DeCe-ul tău.

Al doilea sfat este despre a îndrăzni să cereți. Cereti celor care știu cum să vă învețe, cereți celor care au fost acolo să vă aspună cum au reușit, cereți Universului. Cere și ți se va da! Învață cum să ceri astfel încât să primești.

My advice is to take time with them for introspection and especially to answer the question Why. Each Why is your personal motivation and energy source to start over when you haven’t won. Our efforts are small or large by comparison, and if you have a huge Why, any effort will be small compared to your Why.

The second advice is: dare to ask. Ask those who know how to teach you, ask those who have been there to tell you how they succeeded, ask the Universe. Ask and you shall receive! Learn how to ask and  you will receive.

Cum a luat ființă acest proiect Agenda de Vise

Agenda de Vise s-a născut din dorința de a dărui. Căutam o agendă deosebită și specială să o dăruiesc prietenei mele pentru a o încuraja să-și scrie dorințele, Visele! Deoarece eu am testat și am văzut că funcționează, iar scrierea a ceea ce îmi doream în viața mea a ajutat materializarea.

Și pentru că nu am găsit acea agendă specială am conceput eu una… așa a apărut cartea jurnal Agenda de Vise SMART.

Deoarece toti oamenii de success spun că și-au scris Visul lor!

Agenda de Vise – este un instrument SMART de dezvoltare personală.

 • 132 pagi cu un format SMART care îndeamnă la introspecție
 • 7 page insert-uri despre misiunea si De Ce-ul Agendei de Vise
 • 70 citate care să te inspire și motiveze la acțiune
 • exercitiul Scrie un Cec pentru tine inspirat de povestea lui Jim Carrey

Pentru că fiecare avem cel putin un Vis!

Și pentru a împlini vis după vis e important sa le ți aproape, să le uzi zilnic!

Agenda de Vise e locul unde visele tale sunt la ele …acasă!

Absolut toate situațile și lucrurile ivite în viață au fost create prin Vis și prin Energia Gândului. Visurile ne modelează viitorul. Eficiența scierii viselor este deja dovedită, scrisul este prima formă de materializare.  Și pentru mine a funcționat, scrierea Visului meu m-a ajutat să-l trăiesc! Am dat buzna atunci printre toate agendele, notițele mele și m-am lăsat purttată de emoție. Vroiam să adun toate bilețelele pe care am scris frânturi din visul meu și le-am rătăcit, vroiam să le pun laolaltă.

Pentru a crește cât mai multe vise mari este nevoie sa le ți aproape, să le uzi zilnic, așa că am reinventat panoul de obiective în cartea jurnal Agenda de Vise SMART.

Pentru că visele ne modelează viitorul!

The Dream Agenda – Book&Diary was born from the desire to give. I was looking for a special diary to give to my friend to encourage her to write her dreams! Because I tested it and saw that it works, and writing what I wanted in my life helped materialize.

 

And because I couldn’t find that special diary, I designed one… that’s how the SMART Diary of Diary book came about.

 

Because I testes it and it works!

Because all successful people say they wrote their Dream!

 

Dreams Agenda – Book&Diary is a SMART tool for personal development.

       a SMART format of the pages that suggests and encouraging you to introspect, to write specifically, specified in time and positive, finding your own Why

       7 page inserts about the mission and the Why of the Dreams Agenda – Book&Diary

       quotes that inspire and motivate you to introspect and take action

       the exercise: write a Check for You inspired by Jim Carrey’s success story

 

Because each of us have a Dream and your dream has power.

It can inspire you.

It can empower you

 

In order to fulfill dream after dream, it is important to bring them closer, to „wet” them daily!

The Dreams Agenda – Book&Diary is the place where your dreams are…home!

 

It will be the most empowerful Book in your library, the most exciting Story because is your Story and an Agenda of what the inner child dreamed to come true and achived. Be the Hero of Your story, design your story!

 

 

Absolutely all the situations and things that came to life were created through the Dream and the Energy of Thought. The efficiency of writing dreams is already proven, writing is the first form of materialization. And it worked for me, writing my Dream helped me live it! I then rushed through all my diaries, my notes and let myself be carried away by emotion. I wanted to collect all the notes I had written and I had lost them, I wanted to put them together.

 

In order to grow big as many dreams as possible, you need to get close to them.

We reinvented the goal panel with Dreams Agenda – Book&Diary.

 

Because dreams shape our future!

Agenda de Vise s-a născut din dorința de a dărui. Căutam o agendă deosebită și specială să o dăruiesc prietenei mele pentru a o încuraja să-și scrie dorințele, Visele! Deoarece eu am testat și am văzut că funcționează, iar scrierea a ceea ce îmi doream în viața mea a ajutat materializarea.

Și pentru că nu am găsit acea agendă specială am conceput eu una… așa a apărut cartea jurnal Agenda de Vise SMART.

Deoarece toti oamenii de success spun că și-au scris Visul lor!

Agenda de Vise – este un instrument SMART de dezvoltare personală.

 • 132 pagi cu un format SMART care îndeamnă la introspecție
 • 7 page insert-uri despre misiunea si De Ce-ul Agendei de Vise
 • 70 citate care să te inspire și motiveze la acțiune
 • exercitiul Scrie un Cec pentru tine inspirat de povestea lui Jim Carrey

Pentru că fiecare avem cel putin un Vis!

Și pentru a împlini vis după vis e important sa le ți aproape, să le uzi zilnic!

Agenda de Vise e locul unde visele tale sunt la ele …acasă!

Absolut toate situațile și lucrurile ivite în viață au fost create prin Vis și prin Energia Gândului. Visurile ne modelează viitorul. Eficiența scierii viselor este deja dovedită, scrisul este prima formă de materializare.  Și pentru mine a funcționat, scrierea Visului meu m-a ajutat să-l trăiesc! Am dat buzna atunci printre toate agendele, notițele mele și m-am lăsat purttată de emoție. Vroiam să adun toate bilețelele pe care am scris frânturi din visul meu și le-am rătăcit, vroiam să le pun laolaltă.

Pentru a crește cât mai multe vise mari este nevoie sa le ți aproape, să le uzi zilnic, așa că am reinventat panoul de obiective în cartea jurnal Agenda de Vise SMART.

Pentru că visele ne modelează viitorul!

The Dream Agenda – Book&Diary was born from the desire to give. I was looking for a special diary to give to my friend to encourage her to write her dreams! Because I tested it and saw that it works, and writing what I wanted in my life helped materialize.

 

And because I couldn’t find that special diary, I designed one… that’s how the SMART Diary of Diary book came about.

 

Because I testes it and it works!

Because all successful people say they wrote their Dream!

 

Dreams Agenda – Book&Diary is a SMART tool for personal development.

       a SMART format of the pages that suggests and encouraging you to introspect, to write specifically, specified in time and positive, finding your own Why

       7 page inserts about the mission and the Why of the Dreams Agenda – Book&Diary

       quotes that inspire and motivate you to introspect and take action

       the exercise: write a Check for You inspired by Jim Carrey’s success story

 

Because each of us have a Dream and your dream has power.

It can inspire you.

It can empower you

 

In order to fulfill dream after dream, it is important to bring them closer, to „wet” them daily!

The Dreams Agenda – Book&Diary is the place where your dreams are…home!

 

It will be the most empowerful Book in your library, the most exciting Story because is your Story and an Agenda of what the inner child dreamed to come true and achived. Be the Hero of Your story, design your story!

 

 

Absolutely all the situations and things that came to life were created through the Dream and the Energy of Thought. The efficiency of writing dreams is already proven, writing is the first form of materialization. And it worked for me, writing my Dream helped me live it! I then rushed through all my diaries, my notes and let myself be carried away by emotion. I wanted to collect all the notes I had written and I had lost them, I wanted to put them together.

 

In order to grow big as many dreams as possible, you need to get close to them.

We reinvented the goal panel with Dreams Agenda – Book&Diary.

 

Because dreams shape our future!

Ce vă doriți de la acest proiect?

Cartea Jurnal Agenda de Vise este proiectul meu de suflet și este parte din misiunea mea, aceea de a fi Avocatul Viselor Autentice.

Este deja un proiect international, Agenda de Vise fiind disponibilă și în limba engleză.
Îmi doresc parteneriate la nivel național și internațional pentru pentru a fi tradusă în mai multe limbi de circulație internațională.

În anul 2022 vom relansa și aplicatia pentru telefon,  complementară Agendei de Vise tipărite.

Varianta tipărită va avea cateva versiuni noi:

 • dedicată femeilor, cu citate doar de femei celebre și semn de carte parfumat
 • dedicată copiilor și prescolarilor cu citatele eroilor preferați ai copilariei lor
 • dedicată unei țări, cu mesajul: Tu ce faci azi pentru țara ta? – disponibilă deja cu precomandă.

 

The Dreams Agenda – Book&Diary is one of the most special project and is part of my mission to be the Authentic Dreams Advocate.

 

It is already an international project, available on Amazon.

I want national and international partnerships to be translated into several international languages.

 

In 2022, we will relaunch the Dreams Agenda APP, complementary to the Printed Dreams Agenda – Book&Diary.

 

The print version will have several new versions:

 

·         dedicated to women, with quotes only from famous women and fragrant bookmark

·         dedicated to children and preschoolers with quotes from their favorite childhood heroes

·         dedicated to a country, with the message: What are you doing today for your country? – already available with pre-order.

Vă rugăm să oferiți o definiție proprie pentru societatea, afacerile și carierele din România!

Mihai Eminescu ne-a spus: “ Lumea-i Visul sufletului nostru” și subscriu acestui mesaj.

Visez la o lume în care noi și copiii nostri să vrem să trăim cu bucurie și recunoștință și știu că asta depinde de fiecare dintre noi.

Mihai Eminescu told us: „The world is the dream of our soul” and I subscribe to this message.

I dream of a world where we and our children want to live with joy and gratitude, and I know it depends on each of us.